Diseña un sitio como este con WordPress.com
Comenzar

LA RECOLLIDA SELECTIVA A LA COMARCA

LA PREVENCIÓ ÉS LA SOLUCIÓ

A LLAVORSÍ, MENYS RESIDUS

Per què és important reciclar?

Reciclar és un exemple de responsabilitat social i de respecte al medi ambient. Existeixen moltes raons per practicar el reciclatge però totes es basen en el compromís de combatre les agressions que pateix la natura, a banda de les raons secundàries que se’n deriven: estalviar energia, reduir els impostos econòmics associats a la gestió dels residus, etc.

Actualment tenim a l’abast gran quantitat d’objectes de consum que estan pensats per ser reutilitzats però tot i així es calcula que a l’estat espanyol només es recicla el 33% dels residus que es generen, és a dir, que la gran part acaben en incineradores o abocats al medi.

Incineradora de residus

Quan diem que afecta el medi ambient, estem parlant de que, a més de comprometre la fauna i flora que habita els diferents paisatges, també ens afecta a nosaltres, ja que la contaminació és tant massiva que arriba a tots els nivells. De fet, ja hi ha estudis que afirmen que, de mitjana, els humans ens mengem uns 5 grams de plàstic a la setmana, el que es equivalent a una targeta de crèdit.

I el causants en som nosaltres. Els humans. El ritme de vida actual, frenètic, caracteritzat per la rapidesa i la flexibilitat, alimenta el consum de productes “ràpids” sense pensar en les repercussions i els danys socio-ambientals que s’amaguen darrere d’aquesta forma de viure i de consumir productes efímers: plats, gots, ampolles, llaunes d’alumini, productes envasats…. L’arrelament de la cultura de “l’usar i llençar” ens porta a malbaratar els recursos naturals i les matèries primeres quan ja sabem que aquestes són finites.

El parlament Europeu proposa prohibir els plàstics «d’usar i llençar«

Afortunadament i, encara que ens costi de creure, som agents actius d’aquest sistema i tenim la capacitat de canviar el rumb d’aquest vaixell. Per això mateix cal prendre consciència ecològica i actuar en conseqüència.

Practicar un consum responsable és clau per viure de forma sostenible. Això vol dir treballar en matèria de prevenció, és a dir, aplicar una sèrie de mesures per evitar generar residus. Per exemple si vaig a comprar, el que puc fer és:

– Pensar si realment necessito aquell producte

– Si el necessito, pensar si el puc adquirir de forma més sostenible

Quin és el cicle de la recollida selectiva?

La recollida selectiva consisteix en la separació i la classificació dels residus per facilitar-ne la seva valorització i/o correcta gestió. Aquest fet s’inicia amb un senzill gest a casa nostra i als comerços/establiments,  que comença per depositar cada residu al contenidor específic.

Després, un cop al carrer, les diferents fraccions separades són recollides per mitjans específics al carrer i transportades a les diferents instal·lacions de tractament.

FraccióTractamentDestinacióFinal
Fracció OrgànicaCentre de compostatge o Planta de compostatge de SortLlavorsí o SortCompost pels veïns
Envasos LleugersTransferència premsa Sort i Planta de triatge GriñóMontoliuProducte reciclat
Paper i CartróPlanta de reciclatge de paper i cartró (J.Vilella)TorrefarreraProducte reciclat
VidrePlanta de Reciclatge de vidre Santos Jorge Mollet del Vallès Producte reciclat
Rebuig o RestaPlanta estació de Transferència de SortAbocador de Fígols de TrempS’incinera
Voluminosos i mobles Transferència a deixalleria i planta de desballestament: Recuperaciones la NogueraCamarasaHi ha materials i voluminosos reutilitzats
Piles Deixalleria de SortSort
Font: Pla Comarcal de Residus Municipals del Pallars Sobirà

El que es separa en la recollida selectiva mai va a parar a l’abocador. De fet, existeixen uns cànons, uns impostos ecològics que s’utilitzen per tal d’incentivar un comportament més respectuós amb el medi ambient i per tal de fomentar el reciclatge. Existeixen cànons sobre la disposició de residus de la fracció resta municipals en abocadors i en incineradores.  

A Catalunya es va establir el 2004 el cànon d’abocament amb un tipus impositiu inicial de 10€/t i el d’incineració es va instaurar el 2008 amb 5 €/t. El tipus ha anat augmentant progressivament (fig 1). , fins a arribar el 2019 a uns imports de:

41,30 €/tona sobre la deposició controlada de residus municipals i sobre la incineració de residus municipals.

Tot i anar en augment, aquestes taxes mostren efectivitat per disminuir l’abocament i incineració de residus en massa, així com per incrementar els nivells de recollida selectiva i reciclatge a Catalunya, en particular de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM).

S’ha caracteritzat que del total dels residus municipals, la fracció orgànica representa en pes gairebé un 40%, el paper un 11,7% i els envasos un 10,3%. No reciclar aquestes fraccions comportaria una despesa major per gestionar aquests residus i, a més a més, estaríem ocupant un espai de l’abocador o al dipòsit controlat que es podrien guardar per futures aportacions de la fracció resta, la que realment no podem reciclar.

On s’ha de llençar cada residu?

Convé dipositar els residus segons la tipologia en cada fracció corresponent. D’aquesta manera ens assegurem que no acaben a l’abocador objectes que es podrien haver reciclat i allarguem la vida útil d’aquests llocs, ja que la fracció resta es gestiona destinant-la a tractament mecànic biològic, a dipòsit controlat o a incineració com a gestió primària.

A més a més, si depositem els materials al contenidor de la fracció que correspon, és a facilitarem la tasca del reciclatge un cop arribin a planta.

Al contenidor d’orgànica (marró): S’hi pot dipositar: restes de menjar, restes vegetals de mida petita, marro de cafè i restes d’infusions, tovallons de paper brut, taps de suro, serradures, escuradents i altres materials susceptibles de degradar-se biològicament.

Al contenidor de paper i cartró (blau): S’hi poden dipositar caixes de cartró, papers, diaris… El que no s’accepta és: paper plastificat, tovallons i paper de cuina usats, fotografies…

Al contenidor de vidre (verd): S’hi ha de dipositar envasos de vidre. El vidre pla procedent de finestres, miralls, plats, gerros i ceràmica s’ha de portar a la deixalleria per a poder realitzar un correcte reciclatge. 

Al contenidor d’envasos lleugers (groc): S’hi poden dipositar envasos de plàstic com ara ampolles de plàstic, envasos metàl·lics com llaunes de ferro i alumini, esprais buits, altres materials com paper film, tetrabricks, safates d’alumini i porexpan, taps d’ampolles de vidre…

A la fracció rebuig o resta (verd/gris) hi dipositarem tots aquells elements que no són susceptibles de separar-se correctament. Exemples: bolquers, material tèxtil sanitari (bastonets de netejar orelles, tovalloles humides, tiretes, esparadrap, venes), brossa del terra, burilles de cigarretes, cendra d’una llar de foc o estufa, etiquetes, fotografies, targetes de crèdit…


Per més dubtes, l’Agència de Residus de Catalunya té a la disposició de la ciutadania una pàgina web on poder-hi consultar els dubtes referents a la correcta segregació de residus.

https://www.residuonvas.cat/

Dades de la recollida selectiva del municipi i de la comarca.

Si ens fixem en l’històric de la recollida selectiva al municipi, s’observa un augment en la recollida selectiva i una disminució pel que fa a la fracció resta. Destacar la importància de la implantació de la recollida de la fracció orgànica (2011). Aquesta fracció suposa un pes important en el total de recollida selectiva. Pel que fa a la comarca s’observen valors molt similars.

Segons IDESCAT (2017), al municipi es realitza un 53,7% de recollida selectiva, dades molt semblants a la comarca a la qual pertany, i un 14% més que a Catalunya. Destacar la implantació del sistema Porta a Porta el 2015, que ha permès produir un compost d’alta qualitat mitjançant la recollida d’orgànica i arribar a ser la segona comarca de Catalunya que més recicla.

Calendari del servei

El sistema Porta a Porta, d’ara en endavant Pap, és el sistema que comporta més canvi d’hàbits i que propicia la participació dels ciutadans.

Es tracta de lliurar els residus -prèviament separats en origen- al servei de recollida municipal davant de casa, en uns dies i hores determinats per a cada fracció. Actualment s’aplica aquest model als nuclis de fons de vall.

En funció del calendari de recollida es deixen els cubells davant del portal de la finca o en l’espai habilitat específicament.

Per a la recollida de la fracció orgànica s’utilitzen els cubells marró (amb bossa compostable) i per les restes de fraccions el cubell gris. A més a més, els cubells porten un codi identificador i un xip que permet realitzar un seguiment de participació i incidències.

El personal del servei realitza la recollida els matins, d’aquesta manera seguint el calendari.

Per a cuidar l’aspecte dels nostres carrers, és important desar els cubells un cop s’hagin buidat i mantenir-los en bon estat.

Com adquirir els elements necessaris per reciclar?

 A les dues deixalleries de la comarca: a Sort i a Esterri d’Àneu s’hi pot passar a recollir el kit per participar del nou sistema de recollida selectiva: cubells, bosses compostables, bosses de roba per separar…

Si es fan malbé o es perden s’en poden proporcionar de nous.

El material per la recollida selectiva consta de:

  • Cubell gris 40l
  • Cubell marró 20l
  • Cubell marró reixat 7l
  • Joc de bosses de ràfia per als envasos lleugers, envasos de vidre, paper i cartró
  • Bosses compostables 10l (pel cubell reixat)
  • Calendari de recollida

El cubell reixat l’utilitzarem a la cuina, al permetre la transpiració evita les males olors i la condensació de líquids propis de la fracció orgànica. Les bosses plenes les anirem desant dins el cubell de 20l fins al dia de la recollida.

Si se t’acaben les bosses compostables pots anar a l’Ajuntament on es proporcionarà més bosses compostables:

Carretera de la Vall d’Aran, 55, Llavorsí – 25595 Telèfon: 973622008 Fax: 973622402

Correu electrònic: ajuntament@llavorsi.cat

Per qualsevol dubte es pot contactar amb el responsable Marc Sans, tècnic de medi ambient del Consell Comarcal del Pallars sobirà. Telèfon: 973620310/973620078. Adreça: Carrer del Mig, 9, 25560, Sort. Correu electrònic: marc@pallarssobira.cat

A %d blogueros les gusta esto: